Inschrijven Lourdes

Beste ouders,

Eindelijk is het zo ver, de inschrijvingen voor de Lourdesreis gaan van start. We hopen dat een groot deel van de vragen op de eerste infoavond een antwoord hebben gekregen en dat iedereen weet wat we die 16 dagen in Lourdes en in Plan gaan doen. Wij kijken er alvast naar uit en we hopen dat jullie ook staan te springen om dit ongelooflijk avontuur mee te maken.

Vanzelfsprekend is zo’n reis wat duurder dan een normaal kamp. We moeten bussen en een camion huren die 24/24 bij ons blijven, extra verzekeringen aanvragen, een verblijf in Lourdes én in Plan betalen, enz... Omdat we deze kosten willen drukken, doen we onze uiterste best om zo veel mogelijk geld in te zamelen. De winsten van onze jaarlijkse fuif, spaghettiavond en geldactie gaan integraal naar dit kamp. Ook zijn we van plan om nog wat extra activiteiten te organiseren om wat geld in het laatje te brengen. Jullie zullen hier zeker en vast nog van horen!

Dankzij deze geldacties zijn we er in geslaagd om de prijs te drukken tot 460€ per persoon. We beseffen dat dit nog altijd een grote som is en we stellen dan ook voor om deze in 4 schijven van telkens 115€ te betalen. Een individuele regeling is altijd mogelijk, twijfel dus zeker niet om ons te contacteren op 0473/667561 (GRL Jasper Lambrechts) of 0474/886057 (GRL Andries Bots).

In gezinnen waar meerdere zonen meegaan, verlagen we de prijs tot 430€ per persoon.

Aangezien er een aantal grote kosten op voorhand gemaakt moeten worden, zouden we graag ook op tijd willen weten hoeveel leden er zullen meegaan. Omdat veel van deze kosten niet recupereerbaar zijn, zijn we verplicht om een soort van ‘annulatieverzekering’ in te voeren. Indien jullie uiteindelijk toch niet mee kunnen gaan zullen we 410€ terugstorten in plaats van de betaalde 460€.

Concreet vragen we jullie om telkens 115€ (of 107,5€ per persoon indien meerdere zonen meegaan) te storten op rekeningnummer BE62 0689 3169 8161 vóór de volgende data:

  • 26-02-17
  • 26-03-17
  • 26-04-17
  • 26-05-17

Om het ons wat gemakkelijker te maken vragen we ook om volgende vermelding bij de overschrijving toe te voegen:

LOURDES – NAAM VOORNAAM (& VOORNAAM 2,…) – TAK – SCHIJF X

De vermelding 'SCHIJF X' mag worden weggelaten indien jullie het volledige bedrag in één keer betalen.

Voor de tweeling Janssens van de Verkenners zal het er voor de eerste deadline dus zo uit zien:
'LOURDES – JANSSENS TOM & JERRY – VERKENNERS – SCHIJF 1', met een storting van 215 euro.

Als het al vaststaat dat uw zoon niet kan meegaan, wat natuurlijk heel jammer zou zijn, volstaat het een mailtje te sturen naar wim@schmitz.cc.

Voor alle duidelijkheid geven we de data nogmaals mee:

  • 12 juli: eerste schouwing
  • 15 juli: tweede schouwing + viering in de Basiliek
  • 16 juli: vertrek in de vroege ochtend, aankomst ‘s avonds in Village des Jeunes (Lourdes)
  • 21 juli: vertrek/aankomst Plan (Spanje)
  • 30 augustus: vertrek naar Hasselt
  • 31 augustus: aankomst in de voormiddag in Hasselt

Indien jullie meer informatie wensen of vragen hebben, laat ons dan zeker iets weten! Jullie kunnen de takleiding van jullie zoon altijd aanspreken bij het begin en het einde van de activiteiten en jullie kunnen de groepsleiding altijd mailen of bellen.

Zo, we hopen dat alles duidelijk genoeg is. We maken deze reis maar om de zeven jaar en het is een must om deze meegemaakt te hebben als lid van onze groep (Liefst zelfs als lid én als leider). Daarom hopen we ook dat jullie massaal inschrijven en dat we met een grote groep  kunnen vertrekken in juli!

Aanvullende info kan je vinden in ons verslag van de eerste infoavond.

Als laatste willen we graag nog eens met klem herhalen dat we altijd op zoek zijn naar bijkomende steun, in natura of in de vorm van sponsoring! Wij doen er alles aan om van deze 10de Lourdesreis een geslaagde onderneming te maken, en we kunnen daarbij echt alle hulp gebruiken. Als je denkt dat je ons kan helpen, met wat of op welke manier dan ook, mag je altijd de groepsleiding contacteren via hun gsm of op groepsleidinglodlavki@gmail.com!