Inschrijven

Beste ouders

Als uw zoon lid is van scouts Lod Lavki, dient er jaarlijks 39,00 euro lidgeld betaald te worden. Het lidgeld zorgt ervoor dat uw zoon verzekerd is gedurende de activiteiten en op kamp.

Een stevige linker
de leiding

 

Lidgeld overmaken?

  • Rekeningnummer:

Scouts Lod Lavki
BE58 7845 3828 7479

  • Gelieve duidelijk TAK + VOORNAAM + NAAM te vermelden bij de verrichting, bv. Welpen - Jan Janssens

 

Nieuw lid? Dan dient u volgende stappen te volgen:

  1. Ga naar het inschrijfformulier van Lod Lavki op de website van Scouts en Gidsen Vlaanderen en vul alle gevraagde gegevens van uw zoon in. Het rekeningnummer dat wordt gevraagd dient enkel als gegeven voor onze administratie. Het lidgeld dient apart te worden overgemaakt.
  2. Is punt 1 in orde? Dan rest u nog alleen het lidgeld over te maken (zie hoger bij 'Lidgeld overmaken'). Uw zoon zijn inschrijving is dan volledig in orde en u kan met een gerust hart uw zoon elke zaterdag naar de vergadering sturen. Wij kijken er in ieder geval al naar uit!

 

CM

Wie aangesloten is bij de CM (Christelijke Mutualiteit) kan 15 euro terugkrijgen van de CM als tegemoetkoming voor het lidgeld van een jeugdvereniging. Het enige wat u hoeft te doen is dit formulier te downloaden, in te vullen en naar de CM sturen. Alles wat door de groepsleiding ingevuld moet worden, is al ingevuld. Die papieren hoeven dus niet aan ons bezorgd te worden maar rechtstreeks aan de CM!

 

Fiscaal attest

Wist u dat alle kinderen tot 12 jaar gratis op kamp kunnen gaan met onze jeugdvereniging?
Want met een fiscaal attest kan u het kamp- & weekendgeld gedeeltelijk aftrekken van uw belastingen! (lidgeld komt niet in aanmerking). Dus tel maar uit hoeveel u kan besparen!
De uitgaven voor de opvang tijdens vrijetijdsactiviteiten van kinderen tot 12 jaar komen in aanmerking voor fiscale aftrek bij de belastingaangifte die u het erop volgende jaar doet.
We hebben alle kinderen tot 12 jaar die dit jaar mee op weekend en/of kamp zijn geweest automatisch een fiscaal attest opgestuurd. Het maximaal aftrekbare bedrag is beperkt tot € 11,20 per opvangdag per kind, ongeacht de duur van de opvang. Er staat geen beperking op het aantal opvangdagen per jaar dat voor aftrek in aanmerking komt. Hou dit attest zorgvuldig bij en vergeet niet om het aan te duiden op uw volgende belastingaangifte!