Belofte-lied

Auteur: 

Lod Lavki

Wij hebben U, O Jezus, plechtig beloofd
U altijd te erkennen als opperhoofd.

Refrein:
Geef dat w' U minnen zouden,
steeds meer en meer.
Help ons belofte houden
Jezus, onze Heer

Wij hebben het gezworen, dat gij steeds zoudt
Ons hoofd en leider wezen, als Opperscout.

Wij zullen gans ons leven, lijk gij het geboodt
U volgen en U dienen, tot aan ons dood.