Betaling lidgeld 2019 - 2020

  • Gepubliceerd op: ma, 23/09/2019 - 20:03
  • Door: Jonas Verding

Beste ouders,

Het scoutsjaar is alweer enkele weken bezig, waarmee we hopen dat uw zoon zich alweer uitbundig heeft geamuseerd op onze zaterdagse activiteiten!

Natuurlijk is er aan de scouts ook een financieel plaatje gekoppeld, namelijk het lidgeld. 

Deze som geld zorgt er elk jaar voor dat, wanneer wij ze aan Scouts & Gidsen Vlaanderen betalen, zij uw zoon verzekeren voor ongevallen en dergelijke op scoutsgerelateerde activiteiten en kampen. 

Mogen wij u daarom vriendelijk vragen om, indien uw zoon dit jaar nog aangesloten blijft bij onze groep, om een som van €39 op onze groepsrekening (BE58 7845 3828 7479) te storten, met vermelding van de volledige naam van uw zoon en de tak waarin hij zit (Bv.: ‘Lidgeld Jan Janssen, Welpen’). 

Zo kunnen wij dit tijdig doorstorten naar Scouts & Gidsen Vlaanderen om er voor te zorgen dat iedereen die op activiteiten aanwezig is verzekerd is. 

Is dit het eerste jaar dat uw zoon bij onze groep zit? Ga dan even https://lodlavki.be/scouts/algemeen/inschrijven voor meer uitleg.

Er is vanuit bijna alle mutualiteiten (CM, Voorzorg…) een mogelijkheid tot terugbetaling van een bepaald percentage van het lidgeld bij jeugdbewegingen per kalenderjaar. Terugbetalingsformulieren die hiervoor moeten worden ondertekend, mogen altijd worden gemaild naar groepsleidinglodlavki@gmail.com.

Indien het betalen van dit bedrag door omstandigheden moeilijk ligt, mag er ook altijd met bovenstaand adres contact worden opgenomen.

Alvast erg bedankt en een stevige linker,
Felix De Bruyn en Jonas Verding
groepsleiding van Scouts Lod Lavki