Limburgs Volkslied

Waar in 't bronsgroen eikenhout, 't nachtegaaltje zingt
Over 't malse korenveld, 't lied des leeuweriks klinkt
Waar de hoorn des herders schalt, langs des beekjes boord.

REFREIN
Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord!
Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord!

Waar de brede stroom der Maas, statig zeewaarts vloeit
Weeld'rig sappig veldgewas, kostelijk groeit en bloeit
Bloemengaard en beemd en bos, overheerlijk gloort.

REFREIN

Waar der vaad'ren schone taal, klinkt met held're kracht
Waar men kloek en fier van aard, vreemde praal veracht
Eigen zeden, eigen schoon, 't hart des volks behoort.