A piri piri tumba

A piri piri tumba (x 2)
A mussa mussa mussa (x 2)
A luelue (x 2)
A lue ma luambalue (x 2)
Tango hoho (x 2)
Symbalibali baloe (x 2)
Tango hoho (x 2)
A benono (x 2)
A a a benono (x 2)
Owee owee owee o tumboe (x 2)
Owee buanana nowee (x 2)